Δελφίνια Βόλου: Κοπή πίτας 2016 (photos)
10/02/2016
Δελφίνια Βόλου στην Θεσσαλονίκη
23/02/2016

Μελέτη : Τα παιδιά που ξεκινούν κολύμβηση από νωρίς είναι πιο έξυπνα!

Τα παιδιά που ξεκινούν να συμμετέχουν σε κολυμβητικές δραστηριότητες (baby swimming) σε πολύ νεαρή ηλικία κατακτούν πολλά αναπτυξιακά ορόσημα νωρίτερα από το φυσιολογικό.

Ερευνητές από το Institute for Educational Research Griffith (Griffith Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας) μελέτησαν 7.000 γονείς παιδιών κάτω των πέντε ετών από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τις ΗΠΑ σε διάστημα τριών ετών. Ένας επιπλέον αριθμός 180 παιδιών ηλικίας 3, 4 και 5 ετών ενεπλάκησαν σε εντατικές δοκιμές. Τα δεδομένα αυτά καθιστούν τη συγκεκριμένη έρευνα, την πιο ολοκληρωμένη μελέτη του κόσμου όσον αφορά τα πλεονεκτηματα της συμμετοχής σε κολυμβητικές δραστηριότητες τα πρώιμα χρόνια της ζωής των παιδιών.

Ο επικεφαλής της έρευνας καθηγητής Robyn Jorgensen, υποστηρίζει ότι η μελέτη δείχνει πως τα μικρά παιδιά που συμμετέχουν από τα πρώιμα χρόνια της ζωής τους σε κολυμβητικές δραστηριότητες επιτυγχάνουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων νωρίτερα από τον κανονικό πληθυσμό.

«Πολλές από αυτές τις δεξιότητες είναι αυτές που βοηθούν τα μικρά παιδιά στη μετάβαση στα τυπικά πλαίσια μάθησης, όπως είναι το νηπιαγωγείο ή το σχολείο.”

Η έρευνα διαπίστωσε σημαντικές διαφορές μεταξύ των παιδιών-κολυμβητών και των παιδιών-μη κολυμβητών, ανεξάρτητα από το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας τους.

Ενώ οι δύο ανώτερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες απέδωσαν καλύτερα από ό,τι οι δύο κατώτερες στις δοκιμές, και οι τέσσερις αυτές ερευνητικές ομάδες των παιδιών-καλυμβητών στα πρωιμα χρόνια, απέδωσαν καλύτερα από τα παιδιά κανονικού πληθυσμού (μη κολυμβητές).

Οι ερευνητές βρήκαν επίσης ότι δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά την ερευνητική ομάδα και την ομάδα του φυσιολογικού πληθυσμού.

Έτσι λοιπόν, καθώς τα παιδιά που ξεκινούν να συμμετέχουν σε καλυμβητικές δραστηριότητες στα πρώιμα στάδια της ζωής τους, επιτυγχάνουν τα σωματικά ορόσημα γρηγορότερα, επιπλέον σημείωνουν σημαντικά καλύτερη επίδοση σε οπτικό-κινητικές δεξιότητες, όπως η κοπή του χαρτιού, ο χρωματισμός-βάψιμο και η σχεδίαση γραμμών και σχημάτων. Ενώ και σε πολλές σχετιζόμενες με τα μαθηματικά δεξιότητες, οι επιδόσεις τους είναι πολύ υψηλότερες. 

Η προφορική έκφραση τους ήταν επίσης καλύτερη, καθώς και η έκφραση στους γενικούς τομείς της παιδείας και της αριθμητικής.

Πολλές από αυτές τις δεξιότητες είναι ιδιαίτερα πολύτιμες και σε άλλα περιβάλλοντα μάθησης και είναι σημαντικό όφελος για τα μικρά παιδιά, κατά τη διάρκεια της μετάβασης στην προσχολική και σχολική διαδικασία.

Η μελέτη είναι ένα κοινό πρόγραμμα μεταξύ του Πανεπιστημίου Griffith, του Kids Alive Swim Program και του Swim Australia.

 

Πηγή :  ciencedaily.com

Griffith University

 

Μετάφραση – σχολιασμός :

Κική Κατσικάρη Msc, Bsc Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Α.Π.Θ.)